Privacyverklaring

Van Hussel Advies & VeiligheidsTrainingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het postadres is Kolonelsdiep 32, 9821 TR  Oldekerk, het bedrijfspand is gevestigd aan de Bloemersmastraat 1B 9822 AN te Niekerk.

Contactgegevens

Van Hussel Advies & VeiligheidsTrainingen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S. van Hussel is de Directeur

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Hussel Advies & VeiligheidsTrainingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·                     Voor- en achternaam

·                     Adresgegeven

·                     Emailadres

·                     Geboortedatum en geboorteplaats.

Offerte/informatie/ bestelling: Bij een offerte aanvraag/bestelling of wanneer u een reactie achterlaat op onze website verwerken wij uw persoonsgegevens, voor- en/of achternaam/emailadres en adresgegevens. De informatie ontvang u per post of per email. Wij delen deze informatie niet met derden.

Certificaat: Bij het volgen van een cursus krijg u een certificaat, hierop staat uw naam, geboortedatum, welke cursus u hebt gevolgd en de geldigheidsdatum. Deze gegevens delen wij niet met derden en worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan het verstrekken van een certificaat aan de kandidaat.

Deelnamelijst: Voor aanvang van de cursus vul u een deelnamelijst in, hierop vult u de volgende gegevens in: uw geboortedatum, naam, adresgegevens en emailadres, verder parafeert u dat u aanwezig bent geweest tijdens de cursus. Aan de hand van deze gegevens wordt het certificaat gemaakt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt ook worden deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het maken van een certificaat.

Examen: Wanneer u ingeschreven wordt voor een examen dienen wij u te registreren bij de hiervoor bedoelde instantie, hiervoor gebruiken wij uw naam , zoals genoemd in uw identiteitsbewijs, geboorteplaats en geboortedatum. Van Hussel Advies & VeiligheidsTrainingen zal na het verkrijgen van het diploma / certificaat deze gegevens verwijderen uit ons datasysteem.

IP-adres: Van Hussel Advies & VeiligheidsTrainingen slaat u IP-adres niet op en zal deze gegevens ook niet verwerken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Hussel Advies & VeiligheidsTrainingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het leveren van diensten en artikelen, het verzenden van de gevraagde informatie, het maken van offertes, het aanvragen van examens, het maken van certificaten,

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Hussel Advies & VeiligheidsTrainingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Hussel Advies & VeiligheidsTrainingen tussen zit).

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Hussel Advies & VeiligheidsTrainingen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Hussel Advies & VeiligheidsTrainingen gebruikt geen *functionele* en *analytische* cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Hussel Advies & VeiligheidsTrainingen en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Links naar websites

Onze Website bevat links naar andere websites. Onze opname van dergelijke links impliceert niet dat wij dergelijke websites onderschrijven. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke derden websites en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken.

Wij raden u aan om het privacy beleid van deze derden websites door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens zullen afwijken van de onze.

Gegevensbewaring

We bewaren de Mastergegevens (naam, adres en postcode) en andere persoonsgegevens die u verstrekt, zolang het nodig is om u onze diensten te leveren. We zullen uw informatie op uw verzoek verwijderen en we zullen alleen een log opslaan met de volgende informatie: uw naam, e-mailadres en de datum van verwijdering van uw account. Wij behouden die gegevens voor 3 jaar. Alle andere gegevens zullen worden verwijderd.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen binnen onze organisatie en we controleren ons systeem regelmatig op kwetsbaarheden. Echter, aangezien het internet niet een 100% veilige omgeving is, kunnen we de veiligheid van de informatie die u aan ons overdraagt niet verzekeren of garanderen. E-mails verstuurd via de Website zijn mogelijk niet gecodeerd, en daarom adviseren wij u om geen vertrouwelijke informatie op te nemen in uw e-mails naar ons. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Overige rechten

Naast de hierboven beschreven rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, hebt u ook de volgende rechten:

·         U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

·         Als onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. U kunt uw toestemming intrekken door ons een e-mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informatie over kinderen

Onze Website is niet bedoeld voor kinderen. Als u weet dat een kind jonger dan 15 jaar ons zijn/haar persoonsgegevens heeft verstrekt, neemt u dan contact met ons op.

Onze functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming [Data Protection Officer (DPO). Als u vragen heeft over de gegevensverwerkingsactiviteiten die door ons worden uitgevoerd, kunt u per e-mail contact opnemen met onze DPO via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contactgegevens en waar u vragen of klachten naartoe kunt sturen

Als u vragen of bezorgdheden hebt over onze Policy, hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, of als u wenst dat wij uw persoonlijke informatie corrigeren, kunt u altijd contact met ons opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..