VCA

Jaarlijks zijn er helaas meer dan 150.000 werknemers betrokken bij een bedrijfsongeval. De ARBO wet stelt daarom dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich in het bedrijf bevinden. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Opdrachtgevers kunnen eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA en van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald.

Een afgeronde VCA opleiding helpt om gevaarlijke situaties te beperken of te voorkomen, het verhoogt de kennis van medewerkers en maakt de werknemer bewust van mogelijke risico’s tijdens de werksituatie. Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat uw werknemers die benodigde kennis wel degelijk in huis hebben.

 

VCA Examens

Van Hussel Advies & VeiligheidsTrainingen verzorgt de B-VCA, VOL-VCA en VIL- VCA cursussen en het bijbehorende VCA examen. De cursus kan klassikaal of via een zelfstudie gevolgd worden. Al het lesmateriaal is bij ons te bestellen en de examinering vindt schriftelijk plaats. Voorleesexamens behoren ook tot de mogelijkheid.

“Genoeg aandacht voor onze vragen en verhalen”

“Was weer erg leerzaam, alles weer opgefrist”