Bedrijfshulpverlening (BHV)

Omdat de ARBO wet eist dat iedere werkgever de veiligheid van klanten en medewerkers op de werkvloer kan garanderen, bent u wettelijk verplicht een of meerdere BHV’ers aan te stellen wanneer u personeel, of zelfs tijdelijk stagiaires, in dienst heeft. Door het maken van een risico inventarisatie en plan van aanpak blijkt hoe de BHV binnen een organisatie invulling moet krijgen. Van Hussel Advies & Veiligheidstrainingen biedt complete NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfs Hulpverlening) opleidingen en maatwerktrainingen aan.

Duur opleidingen

Complete BHV (NIBHV) basis 4 dagdelen
Herhaling BHV (NIBHV) basis 2 dagdelen

Maatwerktraining:
Basis BHV:       2 dagdelen
Herhaling BHV: 1 dagdeel

(Een complete basis BHV (NIBHV) opleiding duurt 4 dagdelen, de herhaling BHV (NIBHV) duurt 2 dagdelen. Voor maatwerktrainingen geldt over het algemeen, dat een basis BHV opleiding 2 dagdelen duurt. De herhaling BHV voor maatwerktrainingen duurt vervolgens 1 dagdeel.)

De duur van de opleidingen is afhankelijk van de onderdelen en hoeveelheid stof die noodzakelijk is en behandeld moeten worden.

 

BHV Basis

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het begeleiden van een ontruiming van een bedrijfspand het verlenen van Eerste Hulp.

Een BHV basiscursus bestaat uit de onderdelen Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming.

Aspecten Eerste Hulp:

 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • Uitwendige wonden
 • Oogletsels
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Brandwonden
 • Reanimatie
 • Gebruik van de AED (automatische externe defibrillator)
 • Aspecten Brandbestrijding & Ontruiming:
 • Brand en gevaren bij brand
 • De taak van de BHV-er bij een brand en een ontruiming
 • Voorbereiding van een ontruiming

 

BHV Herhaling

In deze herhalingscursus worden kennis en vaardigheden uit de basiscursus BHV opgefrist. De deelnemers moeten de verschillende competenties die in de basiscursus aan bod zijn gekomen, kunnen uitvoeren.

 

Basis BHV Maatwerktraining

De onderdelen van een maatwerktraining zijn afhankelijk van het type bedrijf en de risico’s die de desbetreffende branche met zich meebrengt. De belangrijkste onderdelen van een training:

 • Brand en ontruiming
 • Spoedeisende- en niet spoedeisende Eerste Hulp

 

Eerste Hulp herhaling BHV Maatwerktraining

In deze herhalingscursus worden, net als bij de BHV basistraining, kennis en vaardigheden opgefrist. De deelnemers moeten de verschillende competenties die in de BHV maakwerktraining aan bod zijn gekomen, kunnen uitvoeren.

 

EHBO en Eerste hulp aan kinderen

Van Hussel Advies & Veiligheidstrainingen biedt EHBO maatwerktrainingen en EHBO trainingen aan volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. De trainingen zijn gericht op volwassenen of op kinderen, want eerste hulp aan kinderen vraagt in sommige gevallen andere aandacht en extra kennis.

De onderwerpen die bij deze trainingen aan bod komen zijn onder andere:

 • Spoedeisende Eerste Hulp
 • Niet Spoedeisende Eerste Hulp.

 

Reanimatie en AED

Elke dag worden er, thuis op straat of op het werk, mensen getroffen door een hartstilstand. Door reanimatie en gebruik van een AED (automatische externe defibrillator) kan de overlevingskans aanzienlijk vergroot worden. Met de praktijkgerichte training Reanimatie en AED, leren wij u hoe te handelen bij een hartstilstand.

 

VCA

Jaarlijks zijn er helaas meer dan 150.000 werknemers betrokken bij een bedrijfsongeval. De ARBO wet stelt daarom dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich in het bedrijf bevinden. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Opdrachtgevers kunnen eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA en van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald.

Een afgeronde VCA opleiding helpt om gevaarlijke situaties te beperken of te voorkomen, het verhoogt de kennis van medewerkers en maakt de werknemer bewust van mogelijke risico’s tijdens de werksituatie. Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat uw werknemers die benodigde kennis wel degelijk in huis hebben.

 

VCA Examens

Van Hussel Advies & VeiligheidsTrainingen verzorgt de B-VCA, VOL-VCA en VIL- VCA cursussen en het bijbehorende VCA examen. De cursus kan klassikaal of via een zelfstudie gevolgd worden. Al het lesmateriaal is bij ons te bestellen en de examinering vindt schriftelijk plaats. Voorleesexamens behoren ook tot de mogelijkheid.

 

Veiligheidsbeleid

Van Hussel Advies & VeiligheidsTrainingen biedt ondersteuning bij het opzetten en implementeren van het veiligheidsbeleid binnen uw bedrijf. Wij verzorgen voor u alles op het gebied van veiligheid zoals:

 • Het uitvoeren van een Quickscan
 • Het opstellen van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met een bijbehorende plan van aanpak
 • Het opstellen van een taakrisico analyse
 • Het opstellen van een BHV-plan
 • Het opstellen van vluchtrouteplattegronden
 • Het opstellen van ongeval analyses
 • Werkplek inspecties (m.b.t. machineveiligheid en gevaarlijke stoffen)
 • Adviesrapportages
 • Het opstellen van een toolbox (bijvoorbeeld een tilinstructie).

“Fijn in kleine groepjes, je discussieert en je hoeft de leerstof niet op te dreunen”